< >

Ν.Π.Δ.Δ. Δαφνηφόρος Απόλλων

Σκοπός είναι η ίδρυση δομών και η ανάπτυξη δράσεων τους τομείς Κοινωνικής Φροντίδας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Δια Βίου Μάθησης

Περιβάλλον

Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ διοργανώνει, υποστηρίζει και συντονίζει δράσεις και προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας με σκοπό την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης.

Αθλητισμός

Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ έχει την ευθύνη ανάπτυξης & λειτουργίας αθλητικών προγραμμάτων,την διαχείριση & συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την προαγωγή μαζικών μορφών αθλητισμού

Πολιτισμός

Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της πολης εντάσσονται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ.